Najlepsze Materiały i Ceny w Sieci I Fototapety -60% I Polski Producent 

Współpracuj z nami

Zapraszamy do współpracy firmy, projektantów i architektów wnętrz.

Współpracując z nami otrzymasz atrakcyjnej oferty oraz wsparcie całego naszego zespołu .
Skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z wyjątkowej oferty, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.
Zapoznaj się z regulaminem współpracy który znajduje się poniżej .

Regulamin współpracy pomiędzy Artur Szostek Arfos a architektami oraz dekoratorami wnętrz

§1. Organizator

Organizatorem programu współpracy z Architektami, zwanego dalej „Programem” jest Artur Szostek Arfos zwana dalej „Organizatorem”.

§2. Uczestnicy i przystąpienie do Programu

1. Program kierowany jest do Architektów, przez co rozumie się osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, świadczące usługi architektoniczne, projektowe, dekoracji wnętrz lub zbliżone.

2. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie jest:

a. kontakt z nami za pośrednictwem naszego adresu email: biuro@kuznianaklejek.pl
w celu uzyskania specjalnego kodu rabatowego ,

b. zakup produktów oferowanych przez Organizatora w sklepie www.kuznianaklejek.pl.

§3. Rozliczenie

1. W momencie przyjęciu do Programu, Architekt może nabywać produkty Organizatora za pośrednictwem sklepu www.kuznianaklejek.pl

2. Od każdego Produktu znajdującego się w ofercie Organizatora i zakupionego przez Architekta, Architektowi zostaje naliczona prowizja w określonej przez Usługodawcę wysokości.

3. Prowizja wynosi 21% wartości zakupu netto (nie wliczając kosztów transportu/dostawy).

4. Architekt ma do wyboru dwa sposoby naliczania prowizji:
a. w postaci dodatkowego rabatu naliczanego na podstawie unikalnego kodu rabatowego, który należy wpisać przy dokonywaniu zakupów w polu przeznaczonym na kod zniżkowy. Rabat ten ulega zsumowaniu z innymi zniżkami dostępnymi w sklepie.
b. w postaci zwrotu dokonywanego przez Organizatora na podstawie wystawionej przez Architekta faktury. Faktura powinna być przesłana mailem na adres architekt@artgeist.com , wraz z podaniem danych transakcyjnych. Zwrot nastąpi po upływie prawa do odstąpienia od umowy (po upływie 30 dni od dnia otrzymania produktu).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania indywidualnych ustaleń z architektem dotyczących wysokości należnej prowizji.

6. Architekt nabywa prawo do prowizji z chwilą zapłaty ceny za zakupiony Produkt.

§4. Czas trwania Programu

Program ma charakter ciągły, trwa do odwołania go przez Organizatora.

§5. Wykorzystanie zdjęć produktów w projektach Architekta

1. Architekt ma prawo do wykorzystania w swoich projektach zdjęć produktów Organizatora.

2. Otrzymanie wybranych zdjęć możliwe jest poprzez pisemna prośbę skierowana na nasz adres e mail: biuro@kuznianaklejek.pl, Zdjęcie wysyłane jest w ciągu 24h od otrzymania e-maila

3. Zdjęcia opatrzone są znakiem wodnym.

4. Usuwanie znaku wodnego oraz użycie zdjęć w celach innych, niż zamieszczenie w projekcie pomieszczenia z użyciem produktu Organizatora jest zakazane. 

§6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Od dnia przystąpienia do Programu, Organizator będzie mógł kierować do Architektów (Uczestników Programu) promocje, informacje handlowe i inne specjalne oferty.

4. Architekci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.kuznianaklejek.pl.